Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

I: Crosschain Swap là gì?

Trust Wallet đã thêm một tính năng mới gọi là Crosschain Swap cho phép chuyển đổi mã thông báo giữa Binance Chain và Binance Smart Chain.

Crosschain Swap cho phép bất kỳ người dùng Trust Wallet nào có thể dễ dàng chuyển đổi mã thông báo BEP2 của họ sang mã thông báo BEP20 và ngược lại

Nhắc nhở:
Không phải tất cả các mã thông báo sẽ được hỗ trợ bởi tính năng này khi khởi chạy. Hiện tại, Crosschain Swap có sẵn cho BNB và TWT. Hỗ trợ tài sản bổ sung sẽ được thêm vào trong tương lai gần.

Phí mạng

Xin lưu ý rằng việc hoán đổi mã thông báo sẽ yêu cầu phí mạng để gửi mã thông báo của bạn từ chuỗi này sang chuỗi khác. Sẽ không có phí chuyển đổi , vì vậy bạn sẽ nhận được cùng một lượng mã thông báo mà bạn đang gửi.

Để gửi mã thông báo BEP2, bạn cần có BNB trong địa chỉ Chuỗi Binance của mình (bắt đầu bằng “bnb”) và bạn sẽ cần BNB trên địa chỉ Chuỗi thông minh của mình (bắt đầu bằng “0x”) để gửi mã thông báo BEP20 của bạn.

Làm thế nào để hoán đổi?
Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng hoán đổi Mã thông báo Trust Wallet (TWT) làm ví dụ. Cả hai BEP2 và BEP20 thẻ hiện nay trên chiếc ví với họ tương ứng BNB phí. Hãy tiến hành.

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Hoán đổi mã thông báo BEP20 sang BEP2

Mở ví TWT BEP20 và sau đó nhấn vào Thêm để xem tùy chọn Swap to Binance Chain.

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Trên màn hình Hoán đổi , cho biết số lượng mã thông báo bạn muốn chuyển đổi.

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Chạm vào Phê duyệt và sau đó Gửi trên màn hình xác nhận. Chờ cho đến khi giao dịch được xác nhận.

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Các Swap nút sẽ xuất hiện, hãy nhấn vào nó và nhấn Gửi trên màn hình xác nhận.

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Chờ trong vài giây và bạn đã chuyển đổi thành công mã thông báo BEP20 của mình thành BEP2 .

Cách thực hiện hoán đổi chuỗi chéo trên Trust Wallet

Xin chúc mừng, bạn đã chuyển đổi thành công BEP2 thẻ để BEP20 .

Lời kết

Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, bạn nên tự tìm hiểu kỹ trước khi đưa gia quyết định tham gia đầu tư. Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé!

ADMIN MMICG Tổng Hợp

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới