DỰ ÁN HỢP TÁC

MMICG-Seal Oracle (SEOR) đối tác với MMICG

Seal Oracle (SEOR) đối tác với MMICG

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Seal Oracle (SEOR) đã hợp tác và nhận được khoản đầu tư từ MMICG Nguồn thông tin về

mmicg-InfinityPad đối tác với MMICG

InfinityPad đối tác với MMICG

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng MMICG đã hợp tác với InfinityPad.Thông qua quan hệ đối tác chiến lược này, MMICG hợp tác bằng

mmicg-CeloLaunch đối tác với MMICG

CeloLaunch đối tác với MMICG

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng CeloLaunch đã hợp tác và nhận được khoản đầu tư từ MMICG Nguồn thông tin về sự hợp