KIẾM TIỀN

MMICG-Hướng dẫn tham gia MetaCelo IDO trên TG DAO launchPad

Hướng dẫn tham gia MetaCelo IDO trên TG DAO launchPad

Hướng dẫn tham gia MetaCelo IDO 1️⃣ Kết nối ví: 👉 https://tgdao.io/auth 2️⃣ Vào phần: 👉 https://tgdao.io/dashboard/projects 3️⃣Nhấp vào nút “TÌM HIỂU THÊM VÀ THAM GIA” trên thẻ “MetaCelo”.