LaunchPAD TG DAO 3.0 đối tác với MMICG

[toc]

LaunchPAD TG DAO 3.0 đối tác với MMICG
LaunchPAD TG DAO 3.0 đối tác với MMICG

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng LaunchPAD TG DAO 3.0 đã hợp tác và nhận được khoản đầu tư từ MMICG

Nguồn thông tin về sự hợp tác với MMICG từ LaunchPAD TG DAO 3.0

Giới thiệu về LaunchPAD TG DAO 3.0

Launchpad TG DAO 3.0 là một phần của hệ sinh thái TG của Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và thông thường. Tất cả các nhà đầu tư bệ phóng đều được coi là đồng sở hữu và tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các chức năng của bệ phóng.Launchpad TG DAO 3.0 đặc biệt cung cấp các dịch vụ như tăng tốc, hỗ trợ pháp lý và kiểm kê khởi nghiệp, đồng thời thu hút đầu tư để phát triển hơn nữa.

Trang web | Twitter | Thảo luận | Tin tức

Về MMICG

MMICG là một cộng đồng lớn tại Việt Nam với các nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm. MMICG đã theo dõi LaunchPAD TG DAO 3.0 trong một thời gian dài và nhận ra rằng đây là một dự án tuyệt vời và rất có tiềm năng trong tương lai. MMICG mong muốn hợp tác với LaunchPAD TG DAO 3.0 để thực hiện các nhiệm vụ, phát triển, đồng thời hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo và tăng sức hút của LaunchPAD TG DAO 3.0 đối với cộng đồng Việt Nam.

Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel

 

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới