Seal Oracle (SEOR) đối tác với MMICG

[toc]

MMICG-Seal Oracle (SEOR) đối tác với MMICG
MMICG-Seal Oracle (SEOR) đối tác với MMICG

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Seal Oracle (SEOR) đã hợp tác và nhận được khoản đầu tư từ MMICG

Nguồn thông tin về sự hợp tác với MMICG từ Seal Oracle (SEOR)

Giới thiệu về Seal Oracle (SEOR)

Seor Network là một nền tảng giao thức dữ liệu chung cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi thống nhất cho các hệ thống blockchain khác nhau. Thông qua một giao thức thống nhất phi tập trung và quản trị trên chuỗi, nó cung cấp dữ liệu chính xác cho các ứng dụng DeFi khác nhau với các kiến trúc khác nhau, công nghệ khác nhau và các dự án chuỗi chính.

  • Tích hợp nhiều chuỗi: Seor Network được Polkadot trao quyền và hoạt động như phần mềm trung gian phục vụ để hỗ trợ cả giao thức Lớp 1 và Lớp 2(dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu ngoài chuỗi).
  • Tùy biến linh hoạt: Seor Network hỗ trợ tùy chỉnh mạng dữ liệu linh hoạt bằng cách sử dụng giải pháp tự đổi mới mạng Oracle nhẹ (“LON” – Lightning Oracle Network), cũng có thể tích hợp với giao thức Oracle tiêu chuẩn.
  • Nhiều chế độ: Seor Network hỗ trợ ba chế độ hoạt động – yêu cầu / phản hồi, đăng ký / phát sóng và đọc ngay lập tức.
  • Hỗ trợ tương thích: Seor Network duy trì các yêu cầu và hỗ trợ dữ liệu ngoài chuỗi của DAPPs đa chuỗi / chuỗi chéo.

Trang web | Twitter | Thảo luận |

Về MMICG

MMICG là một cộng đồng lớn tại Việt Nam với các nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm. Chúng tôi đã theo dõi Seor Network trong một thời gian dài và nhận ra rằng đây là một dự án tuyệt vời và rất có tiềm năng trong tương lai. MMICG mong muốn hợp tác với Seor Network để thực hiện các nhiệm vụ, phát triển, đồng thời hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo và tăng sức hút của Seor Network đối với cộng đồng Việt Nam.

Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel

 

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới