SEOR (SEAL-ORACLE) Thế hệ tiếp theo của cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ ứng dụng Web3.0 phi tập trung

[toc]

SEOR (SEAL-ORACLE) Thế hệ tiếp theo của cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ ứng dụng Web3.0 phi tập trung

SEOR là thế hệ tiếp theo của cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ ứng dụng Web3.0 phi tập trung, nhằm cung cấp cho người dùng và nhà phát triển Web3.0 một nền tảng phát triển công nghệ blockchain dễ sử dụng.

Tầm nhìn của SEOR là xây dựng một cơ sở hạ tầng Web3.0 hoàn chỉnh, xây dựng cầu nối giữa blockchain và thế giới thực để tương tác dữ liệu và logic, phá vỡ các rào cản giữa Internet truyền thống và thế giới blockchain, đồng thời giảm chi phí kỹ thuật cho các kỹ thuật viên sinh thái của chính blockchain công cộng. Nó cũng cung cấp một giao thức dữ liệu chung thống nhất cho dữ liệu ngoài chuỗi cho các hệ thống blockchain khác nhau.

Trong hệ thống công nghệ Web 3.0, vì hiện tại không có tiêu chuẩn phát triển quy chuẩn và giao thức phần mềm trung gian trong hệ sinh thái nhà phát triển, các nhà phát triển Web 3.0 cần phát triển DApp của riêng họ bằng cách xây dựng các giải pháp kinh doanh không cốt lõi phức tạp và vì nhiều công nghệ vẫn đang trong quá trình cải tiến và phát triển, hiệu ứng tương thích và tái sử dụng không lý tưởng, điều này làm hạn chế tốc độ phát triển của Web3.0.

SEOR có thể cung cấp mạng phi tập trung Web3.0 an toàn nhất, dữ liệu chống thao túng chất lượng cao nhất, các chức năng tích hợp và triển khai nhanh chóng, các dịch vụ phi tập trung đa dạng, các kỳ thi bên ngoài trong thế giới thực và cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ khác.

Mạng SEOR xây dựng Nền tảng phát triển mã thấp (LCDP), thông qua người triển khai hợp đồng thông minh, hỗ trợ và cung cấp quyền truy cập thống nhất đa chuỗi vào SDK và các chức năng khác, nó có thể giảm chi phí lao động và chi phí học tập cao trong quá trình phát triển. Hơn nữa, các nhà phát triển có thể triển khai các doanh nghiệp liên quan trên chuỗi mà không cần làm chủ công nghệ hợp đồng thông minh. Trên cơ sở này, chúng tôi cung cấp thêm các phương pháp trình bày tùy chỉnh như phương pháp hoạt động dApp và hiển thị trang web, cũng như truy cập thống nhất dưới dạng dịch vụ đám mây và triển khai chuỗi kinh doanh thống nhất (triển khai hợp đồng thông minh), có thể giảm thiểu ngưỡng đối với di chuyển kinh doanh cho các nhà phát triển trên các chuỗi khác nhau, cũng như khó khăn về kỹ thuật

Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé!

Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel | Group FB | Fanpage FB  | Youtube

ADMIN MMICG tổng hợp.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới