SifChain (EROWAN) là gì? Thông tin chi tiết về dự án Sifchain (EROWAN COIN)

Sifchain (Erowan) là gì?

Sifchain là sàn giao dịch phi tập trung đa chuỗi(DEX) trên onmi chain đầu tiên trên thế giới, được lấy cảm hứng từ Thorchain và được xây dựng trên blockchain Cosmos.
Truy cập : https://dex.sifchain.finance/#/swap?from=uatom&to=rowan&slippage=1.0

Các đặc điểm nổi bật của Sifchain là gì?

Một nền tảng hiệu quả hơn

 • Được xây dựng với Cosmos SDK, Sifchain xử lý nhiều giao dịch mỗi giây nhiều hơn so với Ethereum, thực hiện hiệu quả hơn 100 lần so với các DEX hàng đầu hiện tại. Điều này tương đương với giao dịch nhanh hơn và phí thấp hơn.

Liên lạc xuyên chuỗi

 • Sifchain sẽ nhắm mục tiêu đật được 20–25 blockchain (chẳng hạn như Ethereum và Stellar) để tích hợp chuỗi chéo. Mục tiêu của Sifchain là để các blockchain mới coi việc tích hợp chuỗi chéo là điều cần thiết như một ví hoặc trình khám phá khối. Thanh khoản từ tất cả các loại tiền điện tử sau đó có thể được truy cập trên chuỗi, cho phép triển khai phối hợp vốn từ tất cả các loại tiền điện tử bởi các DAO. Sifchain sử dụng giao thức two-way peg protocol (giao thức chốt hai chiều) cho phép swap các tokens đã pegged.

Hybrid Orderbook and CLP

 • Sifchain kết hợp các yếu tố tốt nhất của nhóm liquidity pool và orderbook để thực hiện lệnh tối ưu. Nó sử dụng mô hình khớp lệnh hỗn hợp cho phép thực hiện lệnh hiệu quả về chi phí thông qua các nhóm thanh khoản liên tục (CLP) chạy mô hình AMM điều này thích ứng phù hợp cho Limit Orders và swap các token giống nhau.

Giao dịch ký quỹ

 • Sifchain cho phép các nhà giao dịch sử dụng ký quỹ trên các giao dịch của họ bằng cách vay từ Liquidity Pool. Lãi suất được ấn định dựa trên nhu cầu thị trường và nguồn cung cấp thanh khoản. Điều này làm tăng lợi nhuận cho các nhà cung cấp liquidity providers theo hai cách – nó cung cấp lãi suất như một dòng doanh thu thứ hai bên cạnh phí hoán đổi và tăng quy mô giao dịch hoán đổi và do đó tăng quy mô phí hoán đổi.

Công nghệ hàng đầu và các đối tác dự án

SifDAO sẽ được tung ra cùng với đợt bán công khai của Rowan và sẽ nhận được một phân bổ Rowan độc lập với nguồn dự trữ của nhóm Sifchain. Cộng đồng DAO mở rộng và thừa trách nhiệm của nhóm cốt lõi cho đến khi hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý Sifchain.

Mô hình hoạt động của Sifchain là gì?

Sifchain bao gồm các nhóm Liquidity Pools hai mặt, trong đó một mặt là token Rowan và token kia là các token như BTC, ETH hoặc XLM (hoặc ít nhất là một phiên bản được chốt của chúng chạy trên Sifchain). Giá trị của mỗi bên của mỗi nhóm thanh khoản bằng nhau. Ví dụ đối với RWN: pool YFI có YFI trị giá 100.000 USD thì nó cũng phải có RWN (EROWAN) trị giá 100.000 USD.

Người nắm giữ token RWN có thể ủy quyền vốn vào các pool cung cấp thanh khoản để kiếp phí từ các giao dịch swap hoặc có thể stake như là một validator hoặc ủy quyền vốn cho các validators để nhận phần thưởng khối.

Nếu giá trị tài sản bên ngoài là 10 triệu USD thì các pool thanh khoản RWN cũng có giá trị 10 triệu USD. Điều này có nghĩa là Sifchain có tổng thanh khoản 20 triệu USD.

Sau đó, người xác thực phải đảm bảo ít nhất 20 triệu USD trong RWN để mạng được an toàn và chi phí cho hoạt động độc hại (chém/ đốt token) không kể so với những gì mà Validators có thể thu được từ gian lận theo sự đồng thuận của Tendermint. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 10 triệu USD vốn bên ngoài, chúng tôi có thể mong đợi 30 triệu đô la trong tổng vốn hóa thị trường thanh khoản của Rowan.

Dưới đây là bảng phân tích về mức độ ảnh hưởng của 10 triệu đô la vốn bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số khác của Rowan dựa trên những điều trên:

Vốn bên ngoài trong nhóm thanh khoản – 10 triệu USD

 • Giá trị của tất cả Erowan trên Sifchain (nhóm thanh khoản + Validator) – 30 triệu USD
 • Vốn hóa thị trường thanh khoản – 30 triệu USD
 • Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn (Phân phối token hiện tại có 14,5% tất cả tính thanh khoản của Erowan và có sẵn trong thời gian Ra mắt của Sifchain) – 206 triệu USD.

Điều này đặt ra giới hạn thấp hơn đối với giá của Erowan, nhưng giá có thể cao hơn vì mô hình không bao gồm các token được lưu trữ bên ngoài Sifchain (ví dụ: trong ví, sàn giao dịch, kho lạnh). Rune của Thorchain hiện giao dịch ở mức gấp 2,7 lần giới hạn dưới giá xác định của nó; nếu Erowan cũng làm như vậy, thì với TVL 10 triệu USD, nó sẽ có giá là 1,28 USD.

Thành phần hệ thống:

 1. Hệ thống Valiadators Snifchain
  Hệ thống Validator phục vụ nền kinh tế Sifchain được tách biệt khỏi nền kinh tế hệ thống nếu có thể, với các tương tác với nền kinh tế hệ thống được phân định rõ ràng. Quan trọng là, sự tương tác duy nhất với hệ thống của Nhà cung cấp thanh khoản xảy ra thông qua số lượng hàng tồn kho ở trạng thái 1 Nguồn cung tuần hoàn. Lớp nền kinh tế hệ thống có quyền kiểm soát hệ thống Validator thông qua Chính sách đúc tiền và các tham số của nó.
 2. Hệ thống pool thanh khoản Snifchain
  Sifchain sử dụng nhóm thanh khoản 2 mặt với Rowan và token bên ngoài. Khi ra mắt, Sifchain sẽ sử dụng phí dựa trên trượt giá nhưng với những thay đổi sau đây đối với lộ trình của nó.

  1. Hệ thống pool thanh khoản SnifchainChi tiết truy cập whitepaper: https://sifchain.finance/wp-content/uploads/2021/01/sif_tokenomics_latex.pdf
  2. Cơ chế cân bằng giữa Validator và Pool Liquidity
 3. Để duy trì sự ổn định của hệ thống và đảm bảo chức năng hợp lý của hệ thống V và hệ thống LP, lợi tức đầu tư mà các tác nhân trong một trong hai hệ thống không được lớn hơn đáng kể so với hệ thống kia.

  Trong trường hợp phần thưởng trong hệ thống LP hấp dẫn hơn, các đại lý Validators sẽ chọn triển khai vốn của họ theo hướng cung cấp thanh khoản thay vì hướng tới stake. Kết quả là Hệ thống Validator có vốn staking thấp đến mức nguy hiểm, do đó khiến mạng lưới không an toàn về mặt kinh tế tiền điện tử.

  Mặt khác, nếu phần thưởng của Validator cao hơn đáng kể so với phần thưởng của nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider) thì nhóm Liquidity Pools sẽ bị thiếu vốn. Việc giảm khối lượng cả hai chức năng của hệ thống có thể được ngăn chặn bằng cách tự động điều chỉnh lại ROI trên từng hệ thống sao cho trong bất kỳ khối nhất định nào, ROI của tác nhân trong cả hai hệ thống gần như tương đương nhau.

  Roadmap

  Jan 2021

  • Token Sale
  • block Explorer
  • Ra mắt Betanet
  • Đa chuỗi hỗ trợ cho CLPs: Liquidity Pools
  • Peggy from Etherum
  • Chắc năng stake & ủy quyền và kiếm phần thưởng
  • Swap
  • SifDAO
  • Bỏ phiếu & Quản trị

  Q1/2021

  • IBC Protocol
  • Giao dịch Margin
  • Additional Peg Zones

  Q2/2021

  • Lệnh giới hạn
  • Additional Peg Zones

  Token Erowan là gì?

  Erowan là token của nền tảng Sifchain. Đồng thời là Unility token và Governance token. 

  • Erowan là token quản trị cho Sifchain. Post-MainNet, tất cả các thay đổi giao thức sẽ được bỏ phiếu bởi những người nắm giữ Rowan. Trọng lượng biểu quyết sẽ tỷ lệ thuận với số lượng token được nắm giữ. token quản trị của SifDAO là Erowan.
  • Erowan giúp bảo mật mạng lưới – nó được cung cấp cho người xác thực khỏi phát thải giao thức, còn được gọi là phần thưởng khối. Validator yêu cầu Erowan tham gia vào sự đồng thuận của mạng lưới.
  • Erowan cũng là token thanh toán cho Sifchain. Các nhà giao dịch phải trực tiếp hoặc gián tiếp mua Erowan để thực hiện các giao dịch dựa trên CLP, đảm bảo nhu cầu về token.

  Một số thông tin cơ bản về Token SnifChain (EROWAN)

  • Tên Token: Snifchain chain Token
  • Sticker: EROWAN
  • Blockchain: Ethereum
  • Token Standard: ERC-20

  Địa chỉ Contract: 0x07bac35846e5ed502aa91adf6a9e7aa210f2dcbe

  • Cung lưu thông: 410.101.408,06 EROWA
  • Tổng cung khởi tạo ban đầu: 1.222.709.614 EROWAN

  Phân bổ Token EROWAN

  Kế hoạch phân phối  EROWAN Token khởi tạo lần đầu, cụ thể như sau:

  • Token Sale: 4%.
  • Private Sale vòng 1: 4.5.
  • Private Sale vòng 2: 24%.
  • Vòng hạt giống: 4%
  • Hệ sinh thái: 27%
  • Đội ngũ: 10%
  • Dự trữ đội ngũ: 24%

  Chi tiết phân phối như sau:

  Chi tiết phân phối

  Token Sale theo các mô hình giả định sau

  Mô hình Hegic:

  Hegic đã khởi động việc bán Token công khai của mình bằng cách yêu cầu người đăng ký gửi đóng góp của họ vào một hợp đồng thông minh và sau đó chia đều một lượng phân bổ cố định Token Hegic trên cơ sở mỗi đô la đóng góp.

  Nếu nhóm Sifchain làm điều này và nhận được 50 triệu đô la đóng góp (nói theo giả thuyết vì chúng tôi không thể xác nhận những gì mọi người sẽ hoặc sẽ không đóng góp trong đợt bán công khai), giá mỗi Token cho Rowan sẽ là 50 triệu đô la / 70 triệu Rowan = 0,71 đô la cho mỗi Rowan.

  Tuy nhiên, chúng tôi không muốn sử dụng mô hình này vì nó buộc tất cả những người mua bán token phải trả mức giá cao nhất mà bất kỳ người mua nào cũng muốn trả. Tuy nhiên, đây là một nơi tốt để neo đậu kỳ vọng về nhu cầu đối với Rowan và do đó là giá của nó.

  Mô hình Perpeptual

  Perpetual Protocol đã khởi động việc bán token của mình thông qua một cuộc đấu giá Hà Lan, trong đó giá bắt đầu cực kỳ cao. Nếu người mua đã mua, giá vẫn giữ nguyên. Nếu họ không làm như vậy, giá sẽ được hạ xuống cho đến khi có người mua mới.

  Quá trình này lặp lại cho đến khi đợt bán công khai kết thúc. Đây là một cách hữu ích khác để đánh giá nhu cầu và đặt giá cho một đợt bán token công khai. Nhóm Sifchain đã nghiên cứu chi tiết về sự ra mắt của Perp.

  Các cuộc đấu giá ở Hà Lan tự nhiên kết thúc với mức giá rất thấp mà không có bất kỳ tiện ích bẩm sinh nào cho token. Thật vậy, giá token của Perp vẫn tốt dưới giá ICO của nó cho đến khi nó phát hành sản phẩm thực tế và token của nó có giá trị tiện ích.

  Chúng tôi không thể sử dụng trực tiếp mô hình của Perp vì việc bán token của Rowan diễn ra cùng với BetaNet của Sifchain, mang lại cho nó tiện ích ngay lập tức.

  Mô hình TVL:

  Theo mô hình này, giới hạn dưới về vốn hóa thị trường của Rowan gấp ba lần tổng giá trị tài sản bên ngoài trên Sifchain.

  Nếu tổng giá trị của tài sản bên ngoài trên Sifchain là khiêm tốn 10 triệu đô la, thì phía bên kia của các nhóm thanh khoản của Sifchain phải có tổng số Rowan là 10 triệu đô la để các nhóm này luôn có trọng số đồng đều. Điều này có nghĩa là Sifchain có tổng thanh khoản 20 triệu đô la (hoặc tổng giá trị bị khóa “TVL”).

  Do đó, Validator của Sifchain phải đặt cược ít nhất 20 triệu đô la vào Rowan để mạng được an toàn và chi phí cho hoạt động độc hại (chặt chém) không kể mà Validator có thể thu được từ gian lận theo thuật toán đồng thuận Proof of Stake của Tendermint.

  Điều này có nghĩa là cứ mỗi 10 triệu đô la vốn bên ngoài, chúng ta có thể mong đợi 30 triệu đô la trong tổng vốn hóa thị trường thanh khoản của Erowan. Khi đó giá thị trường của Erowan rơi vào tầm 1.28 USD. Để hiểu hơn mô hình truy cập tại đây: https://medium.com/sifchain-finance/sifchain-token-sale-updates-28d6ce9f67ea

  Chi tiết về đợt Public token Sale diễn ra tháng 2 vừa rồi| Đã huy động được ~ 26 triệu USDT! Sắp tới sẽ chuyển BetaNet sang MainNet, phát triển các tính năng giao dịch phức tạp hơn và thêm nhiều token để giao dịch trên Sifchain. eRowan

  Tokens đã bán: 64,2 triệu USDT, Tăng: 26,37 triệu

  Giá trung bình trên mỗi Erowan: 0,41 USDT
  Số tiền giao dịch trung bình: 4.000 USDT

  Đội ngũ

  Đội ngũ gồm hơn một chục kỹ sư cấp cao bao gồm các kiến ​​trúc sư và nhà phát triển blockchain, những người đã làm việc trong các dự án nổi tiếng trong ngành như  Thorchain, Cosmos và Polkadot, cũng như các hệ thống phân tán được mở rộng quy mô bên ngoài ngành công nghiệp blockchain.

  Nhóm kỹ sư cũng có kinh nghiệm dày dặn về phát triển toàn bộ, các hệ thống phức tạp, mô hình kinh tế, kỹ thuật tài chính, bảo mật và các lĩnh vực khác liên quan đến blockchain.

  Đối tác và nhà đầu tư

  Đối tác và nhà đầu tư

  Cách kiếm và sở hữu token EROWAN

  Đợt phát hành ICO đã diễn ra ngày 19/2-25/2/2021.
  Hiện nay token đã có contract trên Ethereum, và giao dịch trên sàn Uniswap. Anh em có thể giao dịch trực tiếp ở đây.

  Ví lưu trữ Token EROWAN

  Token Erowan là token ERC20, có thể lưu trữ hầu hết tất cả các ví chuẩn hiện nay.

  Tổng Kết

  Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, bạn nên tự tìm hiểu kỹ trước khi đưa gia quyết định tham gia đầu tư. Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé!

  Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel | Group FB | Fanpage FB | Group Zalo | Youtube

  ADMIN MMICG tổng hợp.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới