TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

TG DAO 3.0 là gì?

TG DAO 3.0 là bệ phóng của TG Ecosystem để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và thông thường. Tất cả các nhà đầu tư bệ phóng đều được coi là đồng sở hữu và tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các chức năng của bệ phóng. Những người tham gia sở hữu dự án, quản lý dự án và thu lợi nhuận từ nó.Launchpad DAO 3.0 là bước tiếp theo trong sự phát triển của các tổ chức phi tập trung.

TG DAO 3.0 nhằm mục đích giải quyết các vấn đề lớn hơn xảy ra khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử cũng như kết nối thế giới tiền điện tử ảo và các công ty khởi nghiệp tiền điện tử với thế giới tiền pháp định thông thường cho dự án.

TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

NÓ ĐANG TIẾN TRIỂN THẾ NÀO?

DAO 3.0 Сmunity

TG DAO 3.0 đang tạo ra một cộng đồng các nhà đầu tư dựa trên các nguyên tắc DAO 3.0 và cung cấp cho họ các công cụ độc đáo để tương tác nhóm, thảo luận, bỏ phiếu và quản trị.

Đầu tư sớm

TG DAO 3.0 đang chuẩn bị cho các công ty khởi nghiệp mà Hệ sinh thái TG cần và cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử cơ hội đầu tư vào chúng ở giai đoạn đầu với lợi ích tối đa.

Phân bổ đảm bảo

Cộng đồng các nhà đầu tư lựa chọn các công ty khởi nghiệp thông qua bỏ phiếu và mỗi nhà đầu tư nhận được phân bổ đảm bảo dựa trên Danh tiếng của họ.

Các nguồn thu nhập khác nhau

Các nhà đầu tư nhận được thu nhập từ việc bán lại phân bổ, bán lại mã thông báo khởi nghiệp hoặc từ chính các công ty khởi nghiệp.

Hệ thống ra quyết định TG DAO

Các nhà đầu tư bán lẻ, người dùng tiền điện tử, những người có ảnh hưởng và những người tham gia thị trường khác sử dụng TG DAO 3.0 để tạo thành các nhóm đa cấp có thể đề cử, thảo luận và đưa ra quyết định một cách độc lập về việc đầu tư vào một dự án cụ thể.

Nhóm có thể đưa ra quyết định theo một số cách: Schulze, Đồng thuận, Đồng thuận (-1), hoặc phương pháp đa số đơn giản.

Theo nguyên tắc phân quyền, các quyết định được thực hiện độc lập với một cơ quan quyền lực trung ương. Việc áp dụng nguyên tắc tập trung theo thứ bậc khi thực thi các quyết định mang lại sự kiểm soát, minh bạch và tin tưởng rằng các quyết định này sẽ được thực hiện.

Các nhà đầu tư tiền điện tử không còn cần phải dành thời gian lựa chọn các dự án và nghiên cứu chúng trước khi đầu tư. Các nhà đầu tư có quyền truy cập vào các công ty khởi nghiệp được xác minh bởi các chuyên gia TG DAO 3.0 và thông qua sự đánh giá chung của một nhóm nhà đầu tư, đưa ra quyết định đầu tư chung hoặc cá nhân.

Tài chính TG là gì?

Nhờ TG Blockchain, nhóm phát triển Hệ sinh thái TG đã xây dựng hệ thống tài chính của riêng mình, làm cơ sở cho việc triển khai nền tảng tài chính phi tập trung được tích hợp vào thế giới tài chính truyền thống.

Hệ thống dễ dàng tích hợp các công nghệ cầu nối tiên tiến để hoạt động giữa các blockchains, giúp bạn có thể sử dụng tất cả các loại tiền điện tử hàng đầu mà không phải trả phí đáng kể.

TG DAO 3.0 thuộc sở hữu của các nhà đầu tư, dẫn đến tương tác trực tiếp giữa các nhà đầu tư có tổ chức và các công ty khởi nghiệp.

Đồng thời, TG DAO 3.0 thu hút tiền từ các nhà đầu tư với các điều kiện có lợi và những nhà đầu tư này nhận được thu nhập thụ động từ tài sản tiền điện tử. Việc trồng trọt và đặt cọc được lên kế hoạch để có sẵn trên nền tảng của chúng tôi.

Để ngăn ngừa tổn thất đầu tư, mỗi startup TG DAO 3.0 tham gia vào một quỹ bảo hiểm tiền gửi.

Các khoản đầu tư được bảo hiểm như thế nào?

Hợp đồng thông minh được sử dụng bởi nhóm hỗ trợ khởi nghiệp. Điều này cho phép quỹ được phân bổ cho các nhóm khởi nghiệp chỉ sau khi đạt được các kết quả dự đoán, do kế hoạch kinh doanh đặt ra. Bằng cách này, việc sử dụng quỹ có mục tiêu được bảo hiểm, do đó, tăng cơ hội cho các công ty khởi nghiệp thành công và giảm rủi ro thua lỗ cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

Tài khoản nhóm là gì?

Sự kết hợp của các công cụ xã hội và tài chính trên TG DAO 3.0 cho phép tạo ra một chức năng hoàn toàn độc đáo cho các tài khoản nhóm. Với sự giúp đỡ của nó, các nhóm nhà đầu tư tích lũy vốn để đầu tư, tập thể đưa ra quyết định đầu tư vào một công ty khởi nghiệp cụ thể và kiểm soát các giai đoạn tài trợ và việc sử dụng vốn có mục tiêu của các nhóm khởi nghiệp. Cách tiếp cận này đảm bảo một chính sách đầu tư cân bằng dựa trên công việc của khối óc tập thể. Các nhà đầu tư sẽ có thể chọn một công ty khởi nghiệp để đầu tư chung. Hoàn tiền trong trường hợp này là một động lực trực tiếp cho các nhà đầu tư sử dụng công cụ sáng tạo của chúng tôi. Ngoài ra, tài khoản nhóm còn ngăn chặn mọi hoạt động gian lận do tiền được chia sẻ. Không ai có thể tự mình chuyển tiền từ ví dùng chung. Nhóm quyết định bằng cách bỏ phiếu, sau đó được thực thi bởi hợp đồng thông minh.

Thông tin chi tiết token TGDAO

Tokenomic

  • Ticker: TGDAO
  • Blockchain: Updating…
  • Contract: Updating…
  • Total Supply: 1,000,000,000
  • Market Cap: at TGE: 162,000 USD

Token use case

Updating…

Token Distribution 

TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

Đội ngũ sản xuất và đối tác

Đội ngũ sản xuất

TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

Đối tác

TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

ROADMAP

TG DAO 3.0 là gì ?Thông tin chi tiết về dự án TG DAO 3.0

Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé!

Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel | Group FB | Fanpage FB  | Youtube

ADMIN MMICG tổng hợp.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới