THỊ TRƯỜNG CRYPTO

MMICG-Cách thêm mạng CELO vào ví MetaMask

Cách thêm mạng CELO vào ví MetaMask

Thiết lập MetaMask Trước tiên, bạn cần phải nhấp vào đâyđể tải xuống và cài đặt MetaMask, sau đó làm theo hướng dẫn để tạo