TIN TỨC

MMICG-Hướng dẫn cách mua cLA(CeloLaunch) và tham gia cLa Farming

Hướng dẫn cách mua cLA(CeloLaunch) và tham gia cLa Farming

Cách mua cLA Tới https://app.sushi.com/swap?inputCurrency=0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438&outputCurrency=0x5927fd244e11db1c7b1215619144d2aabac80a4f Chuyển sang “Mạng Celo” và chấp thuận thêm Mạng Celo vào MetaMask của bạn Nhập hợp đồng mã thông báo

MMICG-Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA)

Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA)

Tokenomics Tên: CeloLaunch Mã: cLA Chuỗi: Mạng Celo Địa chỉ hợp đồng: 0x3BF4F92c07907f14793Af6C966ea6E55bf272dA1 CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/celolaunch Điều quan trọng cần lưu ý là CeloLaunch tokenomics được