Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA)

Tokenomics

Tên: CeloLaunch
Mã: Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA) cLA
Chuỗi: Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA) Mạng Celo
Địa chỉ hợp đồng: 0x3BF4F92c07907f14793Af6C966ea6E55bf272dA1
Điều quan trọng cần lưu ý là CeloLaunch tokenomics được xây dựng với ý tưởng tạo ra giá trị lâu dài. Những điều tuyệt vời cần có thời gian để phát triển đúng cách và cần có cam kết lâu dài từ nhóm để thành công. Điều này có thể được nhìn thấy trong tokenomics sau:
Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA)
Chủ sở hữu CeloLaunch ($ cLA) có thể mua NFT trên nền tảng để đủ điều kiện tham gia vào tất cả các đợt bán trước của CeloLaunch đã được nhóm CeloLaunch phê duyệt .
Ngoài ra, chủ sở hữu có thể kiếm thu nhập thụ động thông qua việc đặt cọc cLA hoặc nuôi trồng thông qua các dịch vụ của CeloLaunch.

Kết quả kiểm toán CertiK

Tổng quan về mã thông báo celoLaunch (cLA)

Tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cập nhật nhưng thông tin mới nhất về thị trường nhé!

Trang web | Twitter |  Telegram Chat |  Telegram Channel | Group FB | Fanpage FB  | Youtube

ADMIN MMICG tổng hợp.

Bạn là người mới, muốn học đầu tư Crypto và tìm hiểu thông tin mới nhất?

THAM GIA NGAY
người mới